English version Условия за ползване Карта на сайта
 

ERC '2012

Какво е IPSC

Днес IPSC - стрелбата е популярна още с наименованията ПРИЛОЖНА или ДИНАМИЧНА стрелба. Въпреки, че корените на този стрелкови спорт са бойно-приложни, той се развива изцяло като спортна дейност, както карате, айкидо, спортна стрелба, стрелба с лък и др. IPSC има своя собствена олимпиада, провеждаща се на всеки 3 години, наречена The World Shot. Най-върховното постижение в този спорт е титлата Световен Шампион.

В динамичната стрелба състезателят трябва да обедини точността, бързината и контрола на мощта на оръжието в печеливша комбинация.

класическа IPSC мишена Използваните мишени са хартиени и метални. Най-масово използваната хартиена мишена е с размер 57/45см със зони А, С, D (Classic Target). Попадение в централната "А" зона (размер 15/32.5см) на мишената носи максималните 5 точки, а в останалите зони - в зависимост от мощта на използвания боеприпас носи от 4 до 1 точки. Поразяването на каквато и да е метална мишена се оценява с 5 точки. Пропускането на хартиена или метална мишена носи наказателни -10 (минус десет) точки. Повечето от упражненията изискват стрелба от близко разстояние (до 10м). По-рядко мишените са на разстояние от 10 до 25м. и изключително рядко - до 40м. Подреждането на мишените е различно за всички упражнения, които в динамичната стрелба се наричат "сцени". Изискванията за подреждането и дизайна на сцените е подробно описано и регламентирано в правилника на IPSC. Има два основни вида сцени – класификационни и свободен стил. Класификационните сцени (общо 74 броя) са публикувани в официалния сайт на IPSC (http://ipsc.org/classification/icsStages.php) и трябва да бъдат еднакво построени за всички стрелци по света, защото резултатите се изпращат в централата и се попълва ранг-листа на конфедерацията. Големите състезания – национални, регионални и световни се правят само с упражнения (сцени) в свободен стил.

Резултатът от всяко упражнение се получава като сборът от положителните и наказателните точки се дели на времето, като се закръгля до четвъртия знак след десетичната запетая (например: 28 точки / 6,80 sec = 4,1176) за да се получи т.нар. "хит фактор". Състезателят с най-висок хит фактор за дадена сцена е победител за конкретната сцена и получава резултат 100. Всички останали получават краен резултат по малък от 100, в зависимост от съотношението на техният хит фактор с хит фактора на победителя за сцената. Крайният резултат за даден турнир се получава като сума от резултатите на всичките упражнения (сцени). Всички тези изчисления се извършват от специализиран софтуер Match WinMSSScoring System (WinMSS), който е еднакъв за всички организатори по света. След приключване на състезанието, софтуера има опция за автоматично изпращане през интернет на резултатите в централата в Канада, където се проверяват и съхраняват.

При оценяването на упражненията се използват два метода за оценка: "Вирджиния Каунт" и "Комсток". Методът на оценка “Вирджиния Каунт” е с фиксиран брой изстрели в мишена и се прилага за т.н. "стандарни" упражнения, които са предимно част от международната класификационна система. Хартиените мишени се обстрелват с по два изстрела всяка. Повече или по-малко изстрели се наказват с -10 (минус десет) точки. Пропускането на оценъчната зона на мишената носи -10 (минус десет) точки за всеки пропуснат изстрел. При метода на оценка “Комсток” (прилага за се оценка на упражнения свободен стил) няма ограничение в броя на изстреляните патрони. Хартиените мишени се обстрелват с минимум два изстрела, като се взимат двете най-добри попадения в мишените. Металните се обстрелват до повалянето им, като се наказва за всяка неповалена метална мишена с –10 (минус десет) точки.

стрелкови таймерПодаването на началният сигнал и засичането на времето се извършва от съдията на сцената, посредством специализирано устройство – стрелкови таймер. Съдията подава всички команди и е винаги в непосредствена близост до състезателя, като следи за безопастното боравене с оръжията и правилното изпълнение на упражненията. Таймерът е акустичен и отчита звука на всеки изстрел. Времето се засича до стотна от секундата и се показва на дисплея. Времето за дадено упражнение е измереният интервал от началото на стартовия звуков сигнал до последния изстрел. Използват се и големи информационни табла, където таймерите изпращат информацията и се изписват междинните и крайните резултати при изпълнението на всяко упражнение.

Оръжията, използвани в динамичната стрелба, са пистолети и револвери с минимален калибър 9 мм, гладкоцевни оръжия и нарезни карабини.

С цел избягване на превъзходството на един състезател над друг поради вида на оръжието, оръжията са разпределени в групи, наречени "Дивизии". Съгласно правилата на IPSC Handgun (пистолети и револвери) съществуват следните дивизии: Open, Standard, Modified и Production за пистолет и Standard за револвери. Различното при оръжията, които се ползват за Динамична стрелба, спрямо другите стрелкови спортове е, че тук се използват оръжия с голям клибър. Вече няма водещ производител на оръжия в света, които да не предлага спортни модификации на моделите си, специално разработени за IPSC. Най-популярни са световноизвестните марки: CZ, Glock, STI, STS, Tanfoglio, Sphinx, Sig Sauer, както и много други. Освен чисто спортните модели за различните дивизии, в дивизия Production се използват само заводски оръжия без никакви подобрения.

Подобно е разделението и при състезанията с гладкоцевните оръжия и нарезните карабини. Всички изисквания към тях са детаилно описани в правилниците им за приложение на дисциплините.

в началото на страницата