English version Условия за ползване Карта на сайта
 

ERC '2012

Нормативна уредба и Правилници на БФДС

Конституция на IPSC
Етичен кодекс на IPSC

Правилник дисциплина "Пистолет"
Правилник дисциплина "Пистолет" (с превод на български)
Правилник дисциплина "Гладкоцевна пушка"
Правилник дисциплина "Карабина"
Правилник дисциплина "Мини Карабина"
Правилник дисциплина "Grand Tournament"
Правилник дисциплина "Action Air"
Комбиниран правилник Английски+Български, редакция 2019 год.

ПРАВИЛА за провеждане на състезателна и тренировъчна дейност в условията на обявена извънредна епидемична обстановка от COVID-19

Правилник на NROI
Етичен кодекс на съдията по динамична стрелба

Устав на БФДС

Наредба за лицензиране на клубовете - членове на БФДС
Наредба за категоризация на клубовете - членове на БФДС
Правилник за състезателните права на българските състезатели по динамична стрелба
Наредба за дейността на Националната съдийска колегия към БФДС
Наредба за организиране и провеждане на състезанията по динамична стрелба в Република България
Правила за участие на един състезател, имащ желание да стреля в различни дисциплини в рамките на едно състезание от ниво 2 и/или 3 на територията на България.

Образец № 12-а по чл.30, ал.3 от ЗФВС за 2022 г.
Програма за развитие на БФДС до 2025г.

Изпит по безопасност на БФДС, Изпитен протокол, Формуляр .